REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 INSTYTUT SZTUKI WOKALNEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Rusza rekrutacja do Instytutu Sztuki Wokalnej Natural Voice Perfection na rok szkolny 2016/2017. Oznacza to, że już teraz możecie nadsyłać wypełnione karty zgłoszeń i przystępować do egzaminu wstępnego.

Zajęcia w Instytucie Sztuki Wokalnej prowadzone są wyłącznie w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Program nauczania realizowany jest w ciągu trzech lat, czyli sześciu semestrów. W każdym semestrze odbędzie się 10 zjazdów, czyli średnio 2 w ciągu miesiąca. Rok szkolny trwa od września do czerwca.
Osoby pragnące podjąć naukę w instytucie muszą mieć ukończone 18 lat. Ponadto przystępują do egzaminów wstępnych, w czasie których oceniane są ich uzdolnienia i umiejętności wokalno-muzyczne.

PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI
1. Zapisy
Kandydaci przesyłają formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) wraz ze zdjęciem legitymacyjnym do dnia 17.06. W wyjątkowych okolicznościach dokumenty mogą zostać przyjęte w późniejszym terminie. Przypadki takie rozpatrywane są indywidualnie. Dodatkowo należy uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 zł.
Dokumenty należy przesłać na adres:
Instytut Sztuki Wokalnej
ul. Krzywy Zaułek 6/8
30-123 Kraków
lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@kisw.edu.pl (preferowana droga mailowa).
O dopuszczeniu i szczegółach dotyczących egzaminów kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres podany w formularzu.

2. Egzaminy
Egzaminy wstępne dla kandydatów na pierwszy rok w roku szkolnym 2016/2017 odbędą się w terminie:
27 czerwca 2016 r.

Obejmują one:
1. Wykonanie piosenki w języku polskim
2. Wykonanie drugiej dowolnej piosenki
3. Egzamin z zakresu kształcenia słuchu
4. Rozmowę kwalifikacyjną.

Zaleca się wybór piosenek o zróżnicowanej stylistce.

3. Wyniki
Wyniki egzaminów znane będą w dzień po egzaminie. Każdy kandydat zostanie o nich powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w formularzu.

4. Nauka w Instytucie
Osoby, które znalazły się na liście przyjętych zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 400 zł do dnia 31 lipca na konto:
83 1750 0012 0000 0000 3074 4117, wpisując w tytule: imię nazwisko, wpisowe Kraków, deklarując tym samym chęć podjęcia nauki w instytucie w roku szkolnym 2016/2017


Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 606 26 76 34 oraz pod adresem rekrutacja@kisw.edu.pl.
Potrzebne dokumenty znajdziecie na naszej stronie w zakładce Rekrutacja.